У графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» розділу І форми № 1ДФ відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в податковому розрахунку.

Зазначена графа 2 є одним з обов’язкових реквізитів під час заповнення форми № 1 ДФ.

Своєю чергою, документи, пов’язані з проведенням операцій, передбачених п. 70.12 ПКУ, які не мають РНОКПП або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП й офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України (п. 70.13 ПКУ).

Зважаючи на це, ДФС у листі від 19.04.2017 р. № 8274/6/99-99-13-02-03-15 доходить висновку, що грошова сума у вигляді компенсації, яка нараховується (надається, сплачується) споживачу (фізичній особі) у разі недотримання енергопостачальником гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи й обкладається податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах. При цьому юридична особа повинна виконати всі функції податкового агента, визначені ПКУ.

Однак як виконати функції податкового агента енергопостачальнику, ДФС так і не пояснює…

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»