У разі постачання товарів/послуг (окрім операцій, визначених п. 44 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ), постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна (п. 19 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307, даліПорядок № 1307).

Своєю чергою, зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна в загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Оскільки зведена податкова накладна складається не пізніше останнього дня місяця, у якому здійснено постачання, то в разі, якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної відбулася зміна податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням покупцеві коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ у зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцеві товарів (послуг). При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної НЕ складається.

Про це повідомляє ДФСУ в підкатегорії 101.17 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»