МОЗ повідомив про схвалення Методичних рекомендацій із питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

У них, зокрема, наведено алгоритм реорганізації (перетворення) закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) із бюджетної установи в комунальне підприємство.

1. Прийняття відповідною радою територіальної громади рішення про припинення ЗОЗ шляхом його реорганізації з бюджетної установи в комунальне підприємство.

2. Передання державному реєстратору документів для державної реєстрації рішення про припинення ЗОЗ.

3. Державна реєстрація в ЄДР рішення про реорганізацію ЗОЗ.

4. Оприлюднення державним реєстратором рішення про реорганізацію (перетворення).

5. Розробка статуту комунального некомерційного підприємства ЗОЗ.

6. Прийняття та розгляд вимог кредиторів ЗОЗ (задоволення чи відхилення вимог кредитора).

7. Інвентаризація та оцінка майна ЗОЗ.

8. Складення комісією з реорганізації передавального акта, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань установи, яка припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оскаржуються сторонами.

9. Затвердження передавального акта, підготовленого комісією з реорганізації, радою територіальною громади — органом, який прийняв рішення про припинення ЗОЗ (бюджетної установи) і статуту ЗОЗ-підприємства. Затверджений передавальний акт підписується головою та членами комісії з реорганізації.

10. Подання документів для державної реєстрації створення ЗОЗ — комунального підприємства та державної реєстрації припинення ЗОЗ (бюджетної установи); пакети документів подаються одночасно.

11. Унесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації новоствореного ЗОЗ (у формі підприємства) унаслідок перетворення ЗОЗ — бюджетної установи та про проведення державної реєстрації припинення ЗОЗ (бюджетної установи).

12. Оприлюднення державним реєстратором результатів державної реєстрації припинення ЗОЗ (що діяв як бюджетна установа) та державної реєстрації новоствореного ЗОЗ (у т.ч. оприлюднення статуту новоствореного ЗОЗ).

13. Повідомлення трудового колективу про реорганізацію ЗОЗ (скорочення або переведення на іншу посаду в разі необхідності).

14. Оформлення та реєстрація за ЗОЗ у формі комунального підприємства права користування об’єктами нерухомості (будівлями).

15. Оформлення та реєстрація за ЗОЗ-підприємством права користування земельними ділянками (у т.ч. оренди).

16. Подання до Міністерства охорони здоров’я заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики згідно із чинними Ліцензійними умовами.

17. Переоформлення акредитаційного сертифіката закладу охорону здоров’я.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»