Комп’ютерна техніка та її комплектуючі (комп’ютери, монітори, периферійне та мережеве обладнання комп’ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект належить до основних засобів) й електронні засоби обробки інформації (електронно-обчислювальні, керуючі й аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої тощо) обліковуються в групі «Машини та обладнання» з виділенням в окремі підгрупи. Це передбачають п. 1 р. II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, і п. 3 р. II НП(С)БОДС 121 «Основні засоби».

За новим Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203, діючим із 01.01.2017 р., для обліку комп’ютерної техніки призначено рахунок 1014 «Машини та обладнання».

Про це згадує Мінфін у листі від 17.02.2017 р. № 31-11420-07-10/4541.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»