Мінфін має на меті оновити форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — Декларація). Більшість із запропонованих уточнень і доповнень обумовлена змінами до ПКУ, що були внесені Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII та запрацювали 01.01.2017 р.

Серед ключових нововведень виокремимо такі.

По-перше, пропонується розділ ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації доповнити рядком 10.9.1, призначеним для відображення суми додаткового блага у вигляді прощеного (анульованого) боргу за іпотечним кредитом.

По-друге, пропонується розділ І «Доходи від провадження господарської діяльності» Розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (додаток Ф2 до Декларації), доповнити окремою графою для відображення амортизаційних відрахувань (у складі вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних із госпдіяльністю), а також включити в додаток Ф2 окремий розділ — «Інформація щодо нарахованої амортизації».

По-третє, є на меті підкоригувати розділ ІІІ «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» додатка Ф2, доповнивши його окремими рядками для занесення сум ПДФО та військового збору, самостійно нарахованих платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у т.ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом звітного (податкового) року.

Завважимо, що передбачені проектом зміни до р. ІІІ додатка Ф2 викликають серйозні питання. Окрім технічних помилок (приміром, у рядку 2.1 р. ІІІ додатка Ф2 замість податкових зобов’язань із військового збору згадуються податкові зобов’язання з ПДФО), незрозумілим став також механізм розрахунку остаточних сум ПДФО та військового збору. Зокрема за новою запропонованою методикою, чомусь під час розрахунку суми ПДФО до сплати не враховується сплачена протягом звітного року загальна сума авансових платежів. Найімовірніше, це недогляд авторів проекту. Тож, сподіваймося, що до остаточного затвердження змін до Декларації подібні неузгодженості будуть усунені.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»