Методрекомендації підготовлено на виконання Закону України «Про автономізацію», який на початку місяця ухвалив Парламент («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я», № 2309а-д). Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

Документ призначений для органів місцевого самоврядування, керівників медзакладів, депутатів місцевих рад і відображає переваги автономізації, серед яких такі:

 • керівник підприємства отримує значно більшу, ніж керівник бюджетної установи, свободу в розпорядженні активами, фінансами та формуванні кадрової політики, визначенні внутрішньої організаційної структури закладу;
 • має можливість самостійно встановлювати будь-які форми оплати праці працівників, що допускаються законодавством;
 • фінансування підприємства здійснюється не за постатейним кошторисом витрат, а на основі власного фінансового плану, що дозволяє ефективно розпоряджатися коштами.

Окрім того, медзаклади отримують можливість наймати за договорами підряду лікарів фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані й одержали відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також право:

 • мати власний рахунок у держбанку;
 • утворювати об’єднання з іншими закладами, які також діють у статусі підприємства, з метою перерозподілу функцій між ними та спільної оптимізації використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів.

Методичні рекомендації містять 5 розділів, де визначені:

 • механізми перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетної установи в підприємство, оптимізації штату й чисельності їх працівників, організації оплати праці;
 • механізм бюджетного забезпечення медзакладів, перетворених у підприємства;
 • додаткові джерела фінансування й особливості їх оподаткування.

У Методичних рекомендаціях пропонується враховувати особисті здібності, кваліфікацію, досвід, результати роботи медпрацівника. Організація оплати праці за цих умов має передбачати:

 • широке використання індивідуальних трудових договорів, за якими працівнику гарантується певний розмір зарплати лише за умов виконання ним обов’язків, передбачених договором;
 • систему обґрунтованої та справедливої, за умовами та результатами праці, персоніфікації тарифних ставок і посадових окладів працівників з орієнтацією не лише на рівень кваліфікації та стаж роботи, а й на ефективність їх праці;
 • залежність посадових окладів лікарів від продуктивності їх праці, а керівників та провідних (головних) фахівців — від ефективності господарської, комерційної діяльності закладу;
 • періодичний перегляд ставок й окладів, визначених працівникам на основі оціночних показників різних характеристик виконаної роботи, з метою стимулювання їх праці.

Процес реорганізації медзакладу з бюджетної установи в комунальне некомерційне підприємство має багато етапів і може тривати від 6-ти місяців до року.

МОЗ України також розробило Примірний статут комунального некомерційного підприємства, який допоможе керівництву закладів охорони здоров’я в процесі реорганізації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»