Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (далі — Розрахунок), є обов’язковим документом, на підставі якого здійснюються нарахування та сплата зазначеного платежу.

У рядку 07 Розрахунку відображається частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету, наростаючим підсумком із початку року.

Державні унітарні підприємства та їх об’єднання заповнюють Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Додаток АВ), з урахуванням показників, відображених у Розрахунку, у такий спосіб:

  • у рядку 1.4 відображається частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету. Зазначений показник має відповідати значенню показника, відображеного в рядку 07 Розрахунку. Своєю чергою, значення рядка 1.4 Додатка АВ ураховується в рядку 1 Додатка АВ;
  • у рядку 4 відображається сума частини чистого прибутку (доходу), відрахована до державного бюджету за відповідний звітний період поточного року (квартал, півріччя, три квартали). Крім того, зважаючи на те що частина чистого прибутку (доходу) за IV квартал попереднього року сплачується у звітному році, то в рядку 4 Додатка АВ відображається сума перевищення частини чистого прибутку (доходу) за IV квартал попереднього звітного року над значенням об’єкта оподаткування пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу);
  • у рядку 5 Додатка АВ відображається сума частини чистого прибутку (доходу), з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді, але не більше, ніж значення рядка 4 Додатка АВ;
  • у рядку 6 Додатка АВ відображається сума авансового внеску у зв’язку з виплатою частини чистого прибутку (доходу), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, яка переноситься в рядок 20 Додатка АВ Декларації.

Податківці в роз’ясненні із розділу 102.23 БАЗИ ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ нагадали: сума сплачених дивідендних авансів із податку на прибуток не підлягає поверненню чи зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) (п. 57.1 прим. 1.1 ПКУ).

Якщо фінансовий результат від господарської діяльності підприємства в окремому звітному періоді поточного року має від’ємне значення (або нульове) та, відповідно, у рядку 07 Розрахунку відсутній показник частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету, то Додаток АВ за такий звітний період і рядок 20 Додатка АВ Декларації заповнюються з нульовими значеннями.

Разом із такою Декларацією платник податків має подати доповнення до неї, складене за довільною формою, яке буде використано контролюючим органом під час аналізу показників такої Декларації. Про цей факт платник зазначає в спеціально відведеному місці в Декларації (п. 46.4 ст. 46 ПКУ).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»