Зареєстровано законопроект про фінансовий лізинг (№ 6395), яким передбачено затвердження повністю нового закону на заміну чинному.

Він має на меті запровадження:

  • чітких вимог до форми договору фінансового лізингу й істотних умов договору фінансового лізингу
  • особливого суб’єктного складу. Пропонується розширити поняття «лізингодавець» і встановити, що право надавати послуги фінансового лізингу мають лише ті суб’єкти, які набули в установленому законом порядку відповідного статусу;
  • механізму залучення лізингових посередників, діяльність яких не належить до фінансових послуг, але може включати лише консультування, надання інформаційних й інших посередницьких послуг у сфері фінансового лізингу;
  • кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами, що посягає саме на послуги фінансового лізингу. Водночас планується передбачити, що розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна чи інші незаконні дії з майном, яке передане у фінансовий лізинг, є кримінальним злочином;
  • порядку й умов переходу предмета лізингу у власність лізингоодержувача, умови набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу;
  • ставки держмита за нотаріальне посвідчення договорів фінлізингу на рівні ставки посвідчення договорів застави тощо.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»