У разі застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня та графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за обліковий період, установлений у колдоговорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період.

Наприкінці кожного місяця провадиться нарахування працівникам належної їм зарплати згідно з діючими умовами оплати праці: нарахування окладів, доплат і надбавок, у т.ч. за роботу в нічний час, роботу у святкові та неробочі дні тощо, а по закінченню облікового періоду (півріччя), у випадку наявності надурочних годин, провадиться оплата надурочної роботи.

Своєю чергою, у разі коли працівник відпрацював усі робочі години, установлені йому графіком виходу на роботу (графіком змін), то йому мають нараховувати оклад, установлений йому в трудовому договорі (штатному розписі), провести за потреби доплату до розміру мінімальної зарплати й урахувати, що доплата за нічну роботу розраховується з установленого працівнику окладу, проте нараховується понад розмір мінімальної зарплати.

Якщо працівник протягом місяця перебував у відпустці без збереження зарплати, щорічній відпустці, на лікарняному, не з’явився на роботі з нез’ясованих причин тощо, то заробітна плата йому нараховується пропорційно відпрацьованому ним часу згідно з установленим графіком виходів (змін).

Наприкінці облікового періоду працівникові нараховують зарплату не нижче розміру мінімальної зарплати й проводять оплату надурочних годин у подвійному розмірі понад розмір мінімальної зарплати.

Відповідні пояснення наводить Мінсоцполітики в листі від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»