Залежно від призначення використання орендованого майна в податковому обліку витрати можуть бути віднесені до загальновиробничих, адміністративних і витрат на збут.

Починаючи з 01.01.2015 р., відповідно до положень пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з НП(С)БО чи МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень р. III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.

Розділом III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці з придбання паливно-мастильних матеріалів, якими заправляються власні автомобілі працівників під час виконання ними трудових обов’язків.

На це звертає увагу ДФС у листі від 07.04.2017 р. № 7308/6/99-99-15-02-02-15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»