Для застосування касового методу визначення податкових зобов’язань із ПДВ нормами ПКУ не передбачено подання до контролюючих органів будь-яких заяв або повідомлень щодо початку застосування касового методу за вибором платника (п. 187.1 ст. 187 ПКУ).

Своєю чергою, у податковій декларації з ПДВ, починаючи зі звітного періоду, з якого платник податку почав застосовувати касовий метод, платник у відповідному полі в кінці декларації проставляє відповідну позначку.

Водночас відповідно до п. 1.3 Методичних рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 (даліМетодрекомендації), елементом системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві є облікова політика, яка може враховувати організаційно-правову форму підприємства, галузеві особливості економічної діяльності, обсяги виробництва тощо.

Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема, кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності (п. 2.1 Методрекомендацій).

Отже, про застосування касового методу платник зазначає в розпорядчому документі про облікову політику.

Якщо платник податку бажає відмовитися від застосування касового методу податкового обліку, то така відмова здійснюється шляхом унесення відповідних змін до облікової політики підприємства.

З таким роз’ясненням із розділу 101.05 можна ознайомитися в системі «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»