Використання печатки в господарській діяльності — лише право, а не обов’язок суб’єкта господарювання. Саме така норма доповнює текст ст. 581 ГКУ.

Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається до державного органу. Копія документа вважається засвідченою, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис ФОП.

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа в разі, якщо така вимога не встановлена законом. Ця вимога тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 НМДГ (850–1700 грн).

Закон України від 23.03.2017 р. № 1982-VIII.
Набирає чинності 19.07.2017 р.

(Опубліковано в «Голосі України»
№ 71 за 19.04.2017 р.)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»