У п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабміну від 28.02.2000 р. №  419, зазначено таке: платники податку на прибуток подають контролюючим органам у порядку, передбаченому ПКУ для подання податкової декларації, квартальну фінансову звітність (окрім підприємств, що відповідно до ГКУ належать до суб’єктів малого підприємництва, у т.ч. до суб’єктів мікропідприємництва) та річну фінансову звітність.

Водночас п. 46.2 ПКУ передбачено: платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. При цьому фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток, а також є її невід’ємною частиною.

Оскільки п. 5.2 ПКУ передбачено, що ПКУ має пріоритет над іншими актами в разі, якщо вживані в них поняття, терміни, правила та положення суперечать нормам ПКУ, Мінфін у листі від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779 роз’яснює:

суб’єкти господарювання, які належать до суб’єктів малого підприємництва відповідно до ГКУ, але для яких відповідно до положень ПКУ встановлено податковий (звітний) період — квартал, при поданні податкової декларації з податку на прибуток надають проміжну (квартальну) фінансову звітність.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»