Унесено зміни до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури. Документ передбачає безстроковість дії ліцензії.

З метою отримання ліцензії здобувач ліцензії подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності та документи, визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 р. № 256.

Постанова КМУ від 10.03.2017 р. № 238

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»