Внесено зміни до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III (далі — Закон про фінпослуги). Із прийняттям змін фінансовими послугами вважаються. крім інших, ще й такі:

  • управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій із нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-IV;
  • операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;
  • банківські й інші фінансові послуги, що надаються згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III.

Фінансові послуги, надання яких передбачається іншими законами, підлягають включенню в перелік, визначений Законом про фінпослуги. Адже з прийняттям зазначених змін надавати фінпослуги, не включені в зазначений перелік, заборонено.

При цьому органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, можуть приймати в межах своїх повноважень рішення:

  • про належність операцій, які здійснюються на ринках фінансових послуг, до певного виду фінансових послуг;
  • про визначення операції як фінансової послуги, відсутність такої фінансової послуги серед видів фінансових послуг, передбачених переліком, визначеним Законом про фінпослуги, і заборону надання зазначеної послуги.

Важливо: фінансові установи, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо видів фінансових послуг» від 10.10.2013 р. № 643-VІІ мали ліцензії (дозволи) на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, можуть здійснювати таку діяльність відповідно до зазначених ліцензій (дозволів).

Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо видів фінансових послуг» від 10.10.2013 р. № 643-VІІ.

Набирає чинності через три місяці з дня опублікування.
Опублікований в газеті «Голос України» за 08.11.2013 р. № 210

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»