У разі якщо в результаті припинення трудових відносин між страхувальником (підприємством — платником податку на прибуток) і застрахованою особою (працівником) договір добровільного медичного страхування перестав відповідати вимогам, передбаченим пп. 14.1.521 ПКУ , до договорів добровільного медичного страхування застосовується коригування, передбачене ст. 1231 ПКУ.

  Відповідно до пп. 14.1.521 ПКУ, договір добровільного медичного страхування — договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров’я в разі настання страхового випадку, пов’язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів лише страхувальнику в разі дострокового розірвання договору.

Відповідно до ст. 1231 ПКУ, договір довгострокового страхування життя, договір медичного страхування чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування додаткової пенсії, у якому страхувальником є роботодавець, може передбачати:

  • зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи;
  • зміну страховика на нового страховика.

При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою угодою між страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) і застрахованою особою.

Отже, якщо унаслідок зміни одного страховика на іншого тристороння угода не укладалася, то це призведе до порушення вимог, установлених ПКУ до договорів добровільного медичного страхування.

Таким чином, платник податку — страхувальник, який визнав у бухобліку витрати, зобов’язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120% облікової ставки НБУ, що діяла на кінець звітного періоду, у якому відбулося розірвання договору чи такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим ПКУ. Базою для нарахування пені є сума попередньо сплачених платежів. Така пеня повинна бути сплачена до бюджету.

Сума сплачених платежів за договорами добровільного медичного страхування відображається в рядку 4.1.8 Додатка РІ до рядка 03 РІ декларації з податку на прибуток.

Лист ДФСУ від 28.03.2017 р. № 6319/6/99-99-15-02-02-15

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»