Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, обкладаються податком на репатріацію в порядку та за ставками, визначеними ст. 141 ПКУ. Перелік таких доходів визначено в пп. 141.4.1 ПКУ.

Так, під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню, слід мати на увазі, зокрема, лізингову/орендну плату, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента — лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди (абз. «ґ» пп. 141.4.1 ПКУ).

Резидент — юридична особа — платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента виплату орендних платежів, зобов’язаний утримувати податок із таких доходів і за їх рахунок у розмірі 15%, якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору України з країною — резиденцією особи, на користь якої здійснюється виплата, і подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням декларацію з податку на прибуток із заповненим Додатком ПН.

У декларації заповнюються всі обов’язкові реквізити (ст. 48 ПКУ). При цьому платник податку в декларації, крім рядка 23 ПН, де зазначається сума сплаченого податку під час виплати доходів нерезидентам у звітному періоді, визначеного на підставі Розрахунку (звіту) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, інші показники не заповнює.

Крім того, якщо особою-резидентом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування групи 3 зі сплатою єдиного податку за ставкою в розмірі 5%, здійснюються операції з придбання в нерезидента послуг, місцем постачання яких визначено митну територію України, зокрема послуг з оренди частини дискового простору на сервері в мережі Інтернет, то в такої особи як отримувача вказаних послуг виникає обов’язок щодо нарахування та сплати ПДВ до бюджету й подання податкової звітності з ПДВ, а саме — Розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України, засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Це роз’яснення наведено в листі ДФСУ від 28.03.2017 р. № 6312/6/99-99-15-02-02-15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»