Від підприємств тепер вимагатиметься лише оприлюднити розроблені та затверджені положення про навчання з питань охорони праці, а також сформовані плани-графіки проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці. Раніше вимагали ознайомити з ними працівників, що, звісно, передбачало проставлення підпису працівника.

Це сталося завдяки наказу Мінсоцполітики від 30.01.2017 р. № 140, який уніс зміни до Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці.

Також виключено норми, за якими:

  • особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум);
  • працівники, зайняті на роботах із підвищеною пожежною небезпекою, раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів із пожежної безпеки;
  • посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (раз на 3 роки) проходять навчання та перевірку знань із питань пожежної безпеки;
  • участь представника спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального управління у складі комісії обов’язкова лише під час первинної перевірки знань із питань охорони праці в працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Прибрано необхідність щороку проходити спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці для посадових осіб та інших працівників, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.

Перевірка знань із питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється:

  • комісією підприємства (якщо навчання проводилося безпосередньо на підприємстві);
  • комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилось у навчальному центрі);
  • у порядку, визначеному абзацами 2, 3 п. 5.3 гл. 5 Типового положення (якщо навчання проводилось у галузевому навчальному центрі).

За неможливості створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, яке входить в об’єднання підприємств, перевірка знань здійснюється комісією іншого підприємства — учасника об’єднання.

До складу комісії входять представники відповідних профспілок і можуть залучатися представники органів державного управління охороною праці, а також штатні викладачі галузевого навчального центру, де проводилося навчання (за згодою).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»