Насамперед нагадаємо: у редакції ПКУ, чинній до 01.01.2017 р., фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат із нарахування роялті в повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь, зокрема, нерезидентів, що зареєстровані в державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ (пп. 140.5.7 ПКУ).

Згідно з пп. 140.5.6 ПКУ, у редакції, чинній із 01.01.2017 р., фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат із нарахування роялті (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ) на користь нерезидента (у т.ч. нерезидента, зареєстрованого в державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ), що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному.

Вимоги обох норм не застосовуються, зокрема, якщо операція не є контрольованою.

Оскільки вартісні критерії контрольованих операцій установлені в розрахунку на рік, рішення про незбільшення фінансового результату в 2017 році згідно з пп. 140.5.6 ПКУ в редакції, чинній із 01.01.2017 р., та у 2016 році згідно з пп. 140.5.7 ПКУ в редакції, чинній до 01.01.2017 р., приймається платником податків, який не здійснював контрольовані операції, лише за підсумками відповідного податкового (звітного) року.

Обґрунтування, що операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ, надається зазначеним вище платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки за звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату.

Таке роз’яснення наведено в листі ДФСУ від 31.03.2017 р. № 6611/6/99-99-15-02-02-15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»