Господарською операцією для цілей ТЦУ є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або не підтверджених, що можуть впливати на об’єкт обкладення податком на прибуток підприємств платника податків (пп. 39.2.1.1 ПКУ).

Продаж (реалізація) товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки й іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату чи компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (пп. 14.1.202 ПКУ).

Безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова чи інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів; роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості; товари, передані юридичній або фізичній особі на відповідальне зберігання та використані нею (пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

У зв’язку з тим що операції з безоплатного передання товарів із метою оподаткування вважаються їх продажем, відповідають суті господарської операції, визначеної пп. 39.2.1.4 п. 39 ПКУ, вони визнаються контрольованими, є такими, що впливають на об’єкт обкладення податком на прибуток, і повинні враховуватися для обчислення обсягу господарських операцій платника податків із контрагентом під час складання звіту про контрольовані операції.

Таке роз’яснення надали фахівці ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»