Рішення про проведення документальної позапланової перевірки може бути прийняте, якщо розпочато процедуру:

  • реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи;
  • припинення (закриття) постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, у тому числі іноземної компанії, організації;
  • порушено провадження в справі про визнання банкрутом платника податків;
  • подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Перевірки призначаються в такі строки:

  • не пізніше 10-ти робочих днів із дати отримання відомостей про рішення засновників (учасників) юридичної особи чи вповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, у разі ліквідації юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної особи чи вповноваженого ними органу;
  • протягом 10-ти робочих днів після одержання того документа, що надійшов до контролюючого органу першим, — в інших випадках.

Рішення про проведення позапланової перевірки оформлюється наказом, копію якого мають надати платнику податку до початку перевірки.

Допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно зі ст. 81 ПКУ.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться податківцями на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови вручення платнику податків  копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки й письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки (абз. 1 пп. 79.2 ст. 79 ПКУ).

Тривалість перевірок не повинна перевищувати (абз. 1 п. 82.2 ПКУ):

  • для великих платників податків — 15 робочих днів;
  • щодо суб'єктів малого підприємництва — 5 робочих днів;
  • для фізичних осіб — підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності умов, визначених в абзацах 3–8 п. 82.2 ПКУ, — 3 робочі дні;
  • для інших платників податків — 10 робочих днів.

Результати перевірок (крім камеральних й електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (за наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

З таким роз'ясненням із розділу 136.06 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»