У випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігаються середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових окладів. Це передбачає п. 10 Порядку № 100.

Тож, зважаючи на це, Профспілка працівників освіти і науки України в листі від 07.04.2017 р. № 02-8/189 пояснює необхідність коригування заробітної плати у зв’язку з підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам у разі надання їм відпусток, направлення для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки з відривом від виробництва, у службові відрядження, а також у решті випадків збереження середньої заробітної плати.

Коригування середньої заробітної плати педагогічних працівників, яким у розрахунковому періоді підвищено розміри тарифних розрядів відповідно до постанови КМУ від 14.12.2016 р. № 974, включаючи педагогічних працівників, яким за рішеннями органів місцевого самоврядування підвищено тарифні розряди в більш ранні строки до 1 вересня 2017 року, проводиться виходячи з розмірів підвищених посадових окладів і ставок заробітної плати й розмірів посадових окладів (ставок) у розрахунковому періоді до підвищення.

Тобто коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховується шляхом ділення нового (підвищеного) посадового окладу (ставки заробітної плати), на оклад (ставку) до підвищення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»