На підприємстві з кількістю працюючих менш ніж 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати лише в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Можливість суміщати таку посаду прибрано з норм Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. № 255.

Це сталося завдяки змінам до вказаного Типового положення, які внесені наказом Мінсоцполітики від 31.01.2017 р. № 148.

Окрім того, змінами виключено необхідність наявності виробничого стажу роботи не менше 3-х років для сторонніх спеціалістів, які можуть залучатися на договірних засадах на підприємстві з кількістю працюючих менш ніж 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»