Національний банк змінив порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів й інформації про фінансові операції, а саме — при реєстрації договорів про залучення резидентами зовнішнього фінансування.

Вимоги НБУ змінилися у зв’язку зі спрощенням порядку реєстрації Національним банком договорів про залучення резидентами кредитів/позик в іноземній валюті від нерезидентів у випадку зміни кредитора, зокрема, з резидента на нерезидента. Про це ми писали в новині «Спрощено порядок залучення резидентами зовнішнього фінансування».

Своєю чергою, було розширено перелік учасників такого договору, що мають право звертатися до банків із метою ініціювання відповідних реєстраційних процедур. Відтепер реєстрація чи внесення змін до реєстрації договорів у таких випадках може відбуватися за зверненням як резидента-позичальника, так і нерезидента-кредитора й уповноваженого банку – кредитора.

Відповідно, регулятор узагальнив перелік документів та заходів здійснення банками аналізу та перевірки у таких випадках. Це допоможе не допустити здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Відповідні зміни до порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників затверджені постановою Правління Національного банку від 07.04.2017 р. № 31. Вони набувають чинності з 10.04.2017 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»