Зареєстровано законопроект (№ 6313), яким передбачено доповнення абз. 9 пп. «а» пп. 14.1.159 ПКУ новим реченням такого змісту: «Положення цього абзацу не поширюється на суму кредитів (позик), залучених під державні гарантії».

На сьогоднішній день юридичні особи є пов’язаними, якщо сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять лише лізингову діяльність, — більш ніж у 10 разів). Своєю чергою, сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок і кінець звітного періоду).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»