Фіскали оприлюднили проект наказу Мінфіну «Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та Вимог до його (її) складення».

Документ розроблено на виконання оновлених вимог ст. 39 ПКУ, а саме змін в назві перевірки та порядку проведення перевірок із питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

Так, якщо за результатами перевірки виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, які відповідають принципу «витягнутої руки» (виявлено відхилення ціни, застосованої в контрольованій операції, від звичайної ціни — для контрольованих операцій, здійснених у 2013–2014 роках), що призвело до неправильного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку, складається акт перевірки, у разі відсутності таких порушень складається довідка.

Акт (довідка) про результати перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які здійснювали перевірку, та реєструється в контролюючому органі, який проводив перевірку. Документ протягом двох робочих днів із дати його складення (реєстрації) вручається посадовим особам платника податків або його представникам під розписку.

З текстом проекту можна ознайомитись у системах ЛІГА:ЗАКОН, зауваження та пропозиції — направляти до ДФС і Мінфіну.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»