Контролюючі органи мають право на нарахування фізичним особам сум земельного податку не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом.

Граничним строком сплати грошових зобов’язань для фізичних осіб — платників земельного податку, що перебували на обліку станом на 1 травня, є 29 серпня.

Граничний строк сплати грошових зобов’язань для фізичних осіб — платників земельного податку, що набули право власності на земельні ділянки після 1 травня, визначається з урахуванням дати отримання інформації про перехід права власності.

Відповідне роз’яснення надало ГУ ДФС у Тернопільській області та водночас зауважило: згідно з п. 54.5 ПКУ, якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання й має право оскаржити зазначену суму в порядку, установленому ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»