НАЗК доходить висновку, що для осіб, які вже подавали е-декларації, строк подання декларації за 2016 рік не змінився, тобто — до 01 квітня 2017 року.

Натомість для осіб, які вперше подають річні е-декларації, строк їх подання подовжено до 01 травня 2017 року.

Відповідна позиція озвучена у зв’язку з набранням чинності з 30 березня 2017 року Закону України від 23.03.2017 р. № 1975-VIII.

Нагадаємо: система подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» е-декларацій розпочала свою роботу в 2 етапи:

1) перший етап — з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 року для таких типів декларацій (повідомлень) і суб’єктів декларування:

  • щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають відповідальне й особливо відповідальне становище;
  • декларації осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, службових осіб, які 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають відповідальне й особливо відповідальне становище;
  • повідомлення про істотні зміни в майновому стані суб’єкта декларування, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати займають відповідальне й особливо відповідальне становище;

2) другий етап — з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для решти суб’єктів декларування та декларацій (повідомлень).

До того ж від обов’язку подавати електронну декларацію звільнені:

  • курсанти вищих військових навчальних закладів;
  • курсанти вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути;
  • курсанти факультетів, кафедр і відділень військової підготовки.

На цих військовослужбовців не поширюються інші обмеження й обов’язки, установлені Законом України «Про запобігання корупції».

До того ж звільнені від обов’язку подавати декларації, у т.ч. за будь-який період до 30 березня 2017 року, такі категорії військовослужбовців:

  • військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу;
  • військові посадові особи із числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського й старшинського складу, військовослужбовці молодшого офіцерського складу, військової служби за контрактом осіб офіцерського складу;
  • решти військовослужбовців за умови, якщо вони одночасно не обіймають будь-якої іншої посади, визначеної в п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (тобто одночасно не займають публічні посади).

Усі ці військовослужбовці не притягуються до відповідальності за неподання декларацій за період до набрання чинності Законом № 1975-VIII, тобто до 30 березня 2017 року.

Відповідні роз’яснення розміщено на сайті НАЗК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»