Як відомо, перші форми Балансу та Звіту про фінрезультати (власне, як і решта форм фінзвітності для держсектора) були затверджені ще у 2010 році, але жодного разу ними не довелося скористатись. Через ті чи інші причини дату набрання чинності відкладали до ліпших часів. І ось, нарешті, 2017-й зупинив цю серію перенесень.

Мінфін наказом «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» від 28.02.2017 р. № 307 виклав у новій редакції Баланс (форма № 1-дс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), зокрема:

  • у шапці передбачено нову графу «Періодичність: квартальна, річна», а одиницю виміру з «тис. грн» перетворили у «грн» (раніше бюджетники взагалі заповнювали звітність у гривні з копійками);
  • коди рядків стали 4-значними;
  • у Балансі до розділу активів додали нові показники для розкриття: «Інвестиційна нерухомість», «Довгострокові біологічні активи», «Виробництво», «Поточні біологічні активи». При цьому прибрали: «Малоцінні та швидкозношувані предмети», «Готову продукцію», «Інші нефінансові активи». До пасиву Балансу додали «Цільове фінансування»;
  • у Звіті про фінрезультати з’явилися нові групи статей у складі витрат, а саме: «Витрати за обмінними операціями» та «Витрати за необмінними операціями». Форму звіту також доповнили новим розділом «IV. Елементи витрат за обмінними операціями».
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»