Оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА) не належать до основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 ПКУ, за такими активами в платника не виникають.

Відображення різниць, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів і передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі п.п. 138.1, 138.2 ПКУ, здійснюється в рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (далі — додаток РІ до Декларації):

  • у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації необоротних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації необоротних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Таким чином, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ зазначаються різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів без урахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

Лист ДФС від 02.03.2017 р. № 4346/6/99-99-15-02-02-15

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»