Віднесення банком заборгованості до категорії «безнадійна» (згідно з пп. «є» пп. 14.1.11 ПКУ) можливе за умови, якщо виконавцем здійснені заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними, а інше майно в боржника — відсутнє, що підтверджується постановою державного виконавця про повернення виконавчого документа в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII.

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено пп. 14.1.11 ПКУ.

Безнадійна заборгованість — заборгованість, що відповідає одній із таких ознак:

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження в справі про банкрутство, а для фізичних осіб — заборгованість, що не перевищує 25% мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року (за відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);

є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, якщо дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;

з) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами в установленому законом порядку чи припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією.

Лист ДФС від 09.03.2017 р. № 4774/6/99-99-15-02-02-15

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»