ВАСУ узагальнив практику застосування адміністративними судами положень МКУ.

Серед іншого судом було зроблено такі висновки:

  • суперечності у відомостях щодо умов оплати товару в документах, доданих до вантажної митної декларації на підтвердження митної вартості товарів, не можуть слугувати підставою для витребування органом доходів і зборів додаткових документів у декларанта;
  • калькуляція собівартості виробника є достатнім і належним доказом на підтвердження заявленої митної вартості товару;
  • платіжне доручення без вказівки в ньому на рахунок-фактуру (інвойс), на підставі якого здійснено платіж (у разі коли відповідно до умов відповідних зовнішньоекономічних договорів такий авансовий платіж мав здійснюватися лише після отримання декларантом рахунка-фактури, інвойсу), не є доказом, достатнім для доведення митної вартості певного постачання товару;
  • ситуація, коли сума коштів, зазначена в платіжному дорученні з оплати за оцінюваний товар, не відповідає ціні цього товару, зазначеній в інших документах, доданих до вантажної митної декларації, не є підставою для твердження про розбіжність у документах, а тому — для сумнівів у правильності визначення митної вартості;
  • інвойс, засвідчений підписом та скріплений печаткою, що відмінні від тих, які стоять під відповідним зовнішньоекономічним договором, є допустимим засобом доказування митної вартості, допоки орган доходів і зборів не доведе, що такий інвойс отримано з порушенням закону;
  • відсутність в інвойсі вказівки на реквізити зовнішньоекономічного договору сама по собі не може слугувати підставою для висновку про неможливість ідентифікації інвойсу з постачанням товару, якщо така ідентифікація може бути проведена на підставі інших документів, які додаються на підтвердження митної вартості товару;
  • суд має право вжити такий спосіб захисту прав декларанта, як зобов’язання органу доходів і зборів здійснити митне оформлення товарів за митною вартістю, заявленою декларантом;
  • право вимоги щодо повернення надміру сплачених митних платежів виникає лише після скасування рішення про коригування митної вартості товарів, через яке така переплата сталася, тощо.

З рештою висновків можна ознайомитися в додатку до постанови Пленуму ВАСУ від 13.03.2017 р. № 2

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»