Щороку з 1 січня відбувається перегляд мінімальної зарплати, розміри якої затверджує Закон про Державний бюджет на відповідний рік.

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колдоговорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігаються середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення середньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення (п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, далі Порядок № 100).

Отже, підвищення посадових окладів слід ураховувати під час обчислення сум відпускних, оплати часу відрядження, збереження середнього заробітку за працівниками, котрі призвані (вступили) на військову службу, а також у решті випадків, коли середній заробіток обчислюють згідно з Порядком № 100.

Важливо!

Коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

Детальніше про це з прикладом розрахунку коригування середнього заробітку працівника для оплати відпустки див. у матеріалі «ЄТС-2017: посадові оклади, індексація та коригування середнього заробітку» газети № 13/2017.

Мінсоцполітики водночас наголошує: коригування середньої зарплати проводиться в разі, якщо останнє підвищення посадового окладу працівника відбулося в розрахунковому періоді.

При цьому коригування не провадиться в разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) окремим працівникам у зв’язку з:

  • присвоєнням вищого розряду;
  • переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо.

На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати й решти виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Порядком № 100 передбачена можливість зменшення коефіцієнта коригування, однак, на думку Міністерства, непроведення коригування середньої заробітної плати взагалі є порушенням законодавства про працю.

Лист Мінсоцполітики від 27.10.2016 р. № 1491/13/8416

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»