МОН України затвердило в новій редакції порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу. Він поширюється на дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, позашкільні, вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти незалежно від форм власності й підпорядкування.

Зокрема в новому порядку розширено перелік нещасних випадків, що підлягають розслідуванню.  До них віднесено нещасні випадки, що сталися:

  • під час прямування на заняття з одного корпусу навчального закладу до іншого пішки чи на транспорті, якщо це визначено навчальними, виробничими й науковими планами та розкладом занять;
  • під час роботи в шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках навчального закладу;
  •  унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо нещасні випадки сталися під час проведення занять або інших заходів та робіт, за яких проводять розслідування нещасних випадків.

Крім того, спеціальному розслідуванню підлягає випадок смерті під час навчально-виховного процесу.

Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу, які мешкають у гуртожитках навчальних закладів, і пов'язані з порушенням правил перебування в гуртожитках, затверджених у встановленому порядку, розслідуються й беруться на облік відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270.

Наказ МОН України «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 07.10.2013 р. № 1365.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Готується до опублікування в «Офіційному віснику України» № 86 за 15.11.2013 р

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»