Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила механізм передачі в управління особами, призначеними (обраними) на посаду, на яку поширюється дія антикорупційних обмежень, належних їм корпоративних прав в управління іншій особі.

Йдеться про законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі».

Тож передбачається, що особи, зазначені в п. 1 та п.  «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», протягом 10 днів після призначення (обрання) на посаду мають передати належні їм корпоративні права одним із наступних шляхів:

1) укладання договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

2) укладання договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами й грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами. При цьому мінімальна сума договору не встановлюється;

3) укладання договору про управління активами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами, за умови, що оціночна вартість корпоративних прав, що передаються, розраховується в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, установленому законом на день укладання такого договору. Для цієї мети компанія з управління активами має створити пайовий венчурний фонд. При цьому корпоративні права передаються як активи в якості сплати цінних паперів пайового венчурного фонду відповідно до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» з урахуванням, що оплата цінних паперів пайового венчурного фонду в такому випадку здійснюється за рахунок корпоративних прав, які передають особи.

Призначених (обраних) на посаду осіб зобов’яжуть в одноденний термін після передачі в управління належних їм корпоративних прав повідомити про це уповноважений підрозділ органу державної влади, на посаду в якому таких осіб призначено (обрано), шляхом надання нотаріально засвідченої копії укладеного договору.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»