20.02.2017 р. на сайті Держпраці було розміщено доопрацьовану редакцію проекту постанови КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (даліПроект).

Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ» висловило свої зауваження до цього Проекту, адже вважає, що він містить низку норм, які суперечать законодавству.

1. Проектом установлюється заборона інспекторам праці розголошувати джерело будь-якої скарги на недоліки чи порушення та повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв’язку з отриманням такої скарги.

Проектом передбачено право інспекторів праці самостійно безперешкодно та без попереднього повідомлення проводити інспекційні відвідування суб’єктів господарювання на підставі звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю або звернення фізичної особи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин.

Зазначене право самостійного та безперешкодного проведення інспекційних відвідувань суперечить вимогам ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (даліЗакон № 877), якою передбачено підставу для здійснення будь-якого заходу державного нагляду (контролю), а саме посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) або його заступником і засвідчується печаткою.

2. Проект передбачає право інспектора праці в будь-яку годину доби приходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, що суперечить ст. 4 Закону № 877, якою передбачено можливість здійснення планових і позапланових заходів винятково в робочий час суб’єкта господарювання, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. Проектом передбачено право інспектора праці ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання щодо законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення, що суперечить ч. 1 ст. 8 Закону № 877 та передбачає обов’язок саме вповноваженої особи органу державного нагляду (контролю) надавати суб’єкту господарювання консультаційну підтримку, а не навпаки.

4. Проектом передбачено право органів державного нагляду (контролю) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів із державного нагляду (контролю), хоча ст. 17 Закону № 877 передбачено можливість залучення органом державного нагляду (контролю) третіх осіб винятково як експертів для проведення експертизи на підставі рішення про призначення експертизи.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»