Мінкультури розробило Державний стандарт надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форми власності. Проект відповідного наказу надійшов на погодження до профспілок.

Цей Державний стандарт визначатиме норми й нормативи, яких мають дотримуватися засновники закладів культури державної та комунальної форм власності під час надання ними послуг.

До безоплатних послуг клубних закладів включили:

  • забезпечення участі в аматорських художніх колективах, гуртах, студіях, любительських об’єднаннях інших клубних формувань, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;
  • надання в користування матеріалів методичних, інформаційних, довідкових відділів (структурних підрозділів), які функціонують у складі клубних закладів (за наявності методичної служби);
  • надання консультативно-методичних безоплатних послуг із культурно-просвітницької роботи;
  • надання безоплатних послуг по проведенню культурно-масових заходів;
  • користування інформаційними ресурсами клубного закладу.

Безоплатні послуги бібліотечних закладів включатимуть:

  • надання інформації про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки;
  • надання консультативної допомоги в пошуку та виборі джерел інформації;
  • надання в тимчасове користування документів із бібліотечних фондів;
  • користування веб-сторінкою, іншими інформаційними ресурсами бібліотеки в мережі Інтернет.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»