Затверджено нові Ліцензійні умови провадження госпдіяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин. Перелік таких речовин визначено постановою КМУ «Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню» від 17.08.1998 р. № 1287. Тож для отримання ліцензії суб’єкт господарювання подаватиме до Мінприроди заяву з документами, передбаченими п. 3 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2001 р. № 756. Зокрема відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання (за формою, установленою ліцензійними умовами) про наявність:

  • матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
  • власних або орендованих виробничих площ (приміщень);
  • виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;
  • копії технологічного регламенту виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;
  • переліку особливо небезпечних хімічних речовин із зазначенням їх найменування.

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти Мінприроди про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати відповідне повідомлення в письмовій формі разом із документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження госпдіяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин проводяться відповідно до квартальних планів перевірок, які затверджуються органом ліцензування до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Орган ліцензування здійснює планові перевірки додержання Ліцензійних умов за умови письмового повідомлення про проведення планової перевірки ліцензіата не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення цієї перевірки. При цьому строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — п’яти робочих днів. Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

Наказ Мінприроди «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва  особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)» від 21.10.2013 р. № 430.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 05.11.2013 р. не опублікований.

Наказ Мінприроди «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)» від 21.10.2013 р. № 431.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 05.11.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»