Держземагентство затвердило Методичні рекомендації щодо розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (далі — Методрекомендації). Ними встановлено, що проекти землеустрою розробляються з метою організації сільгоспвиробництва й упорядкування сільгоспугідь у межах землеволодінь і землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища тощо.

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються на підставі замовлень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, землевласників і землекористувачів шляхом укладання договорів з розробниками документації із землеустрою та визначають:

  • розміщення виробничих будівель і споруд;
  • організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури;
  • типи та види сівозмін з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва;
  • складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;
  • проектування полів сівозміни;
  • розроблення плану переходу до прийнятої сівозміни;
  • перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

Розробниками проектів землеустрою можуть бути юрособи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та в яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які відповідальні за якість робіт із землеустрою, і фізособи-підприємці, які мають необхідне технічне й технологічне забезпечення та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Наказ Держземагентства «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь» від 02.10.2013 р. № 396

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»