Новини публікуються мовою оригіналу

З появою тексту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII можна сказати, що Електронний кабінет забезпечить доступ для платників податків до інформації щодо:

 • проведення звірки розрахунків платників податків із державним та місцевими бюджетами, а також одержання документа, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету з накладенням електронного підпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу;
 • управління сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені відповідно до положень ПКУ;
 • автоматизованого визначення обов’язкових для заповнення та подання форм податкової звітності й рахунків для сплати податків і зборів конкретного платника податків;
 • заповнення, перевірки та подання податкових декларацій, звітності до контролюючого органу;
 • реєстрації, коригування податкових накладних/розрахунків у Єдиному реєстрі податкових накладних й акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних;
 • перегляду в режимі реального часу інформації про податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрація яких у Єдиному реєстрі податкових накладних призупинена;
 • доступу платників податків у режимі онлайн та доступу до даних Єдиного реєстру податкових накладних, включаючи можливість формування, перевірки та підтвердження податкових накладних, складених платником податку чи його контрагентами за вчиненими між ними правочинами, з метою формування податкового кредиту платником податків, перевірки та визначення дати й часу реєстрації таких накладних та/або розрахунків коригування, а також перегляд інформації про незареєстровані податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, подані на реєстрацію платником податків, із зазначенням причини відмови в їх реєстрації;
 • інформування платників податків про проведення документальної планової перевірки із зазначенням дати початку проведення такої перевірки, ходу та результатів його перевірок, передбачених ПКУ, у т.ч. отримання наказу про проведення документальної (планової чи позапланової, виїзної чи невиїзної) і фактичної перевірки, отримання акта чи довідки, яким оформлені результати перевірки;
 • забезпечення можливості адміністративного оскарження рішень контролюючих органів, у т.ч. подання заперечень на акт або довідку, якими оформлені результати перевірки, подання скарги на податкове повідомлення-рішення чи інше рішення, дію або бездіяльність контролюючого органу чи посадової особи контролюючого органу, у т.ч. рішення про коригування митної вартості, рішення щодо класифікації товарів для митних цілей, про визначення країни походження, рішення щодо підстав для надання податкових пільг тощо;
 • подання звернень й інших документів для отримання ліцензій, дозволів на поміщення товарів у митні режими, дозволів на провадження митної брокерської діяльності, відкриття й експлуатацію магазинів безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони комерційного та сервісного типу, складу тимчасового зберігання, вантажного митного комплексу, а також звернень й інших документів щодо винесення попередніх рішень у порядку та на умовах, передбачених Митним кодексом України;
 • подання звернень й інших документів із метою реєстрації об’єкта інтелектуальної власності в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, отримання повідомлень від митниць про призупинення митного оформлення на підставі даних митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності й подальшого листування з правовласником щодо призупинення такого митного оформлення;
 • подання заяв й інших документів із метою отримання документів, що підтверджують країну походження, які видаються митницями (зокрема сертифікатів EUR.1);
 • реєстрації контролюючим органом РРО, КОРО та РК;
 • отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податків і має бути виданий йому контролюючим органом згідно із законодавством України, або інформації з баз даних про такого платника податків шляхом вивантаження відповідної інформації з Електронного кабінету з накладенням електронного підпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу й електронного цифрового підпису.

Електронний кабінет повинен запрацювати з першого числа місяця, наступного за місяцем упровадження в роботу програмного забезпечення електронного кабінету, але не пізніше 01.01.2018 р. Водночас із дня набрання чинності Законом № 1797 Уряд зобов’язаний у 6-місячний строк забезпечити розробку, створення та впровадження програмного забезпечення Електронного кабінету.

Зазначений перелік не є вичерпним, а повний розгляд буде надано в аналітичних матеріалах уже незабаром в одному з номерів газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»