Новини публікуються мовою оригіналу

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII змінює підходи до нарахування стипендій.

1. Академічні стипендії призначатимуться особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, установленими КМУ. Частка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, установлюється вченою ВНЗ у межах визначеного КМУ загального відсотка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, і стипендіального фонду.

2. Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам) ВНЗ у порядку, установленому КМУ. Студенти (курсанти) ВНЗ із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) ВНЗ, які в період навчання віком від 18 до 23 років лишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у т.ч. у разі отримання академічної стипендії.

3. Студентам (курсантам) ВНЗ, які мають право на отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їхнім вибором.

4. Для студентів (курсантів), які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями) (у галузях знань освіта, математичні, природничі, технічні науки), установлюється підвищений розмір академічної стипендії. Перелік таких спеціальностей (спеціалізацій) та розмір підвищення визначаються КМУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»