Новини публікуються мовою оригіналу

Починаючи з 01.04.2011 р. залишкова вартість об’єкта основних засобів у податковому обліку включається до балансової вартості відповідної групи необоротних активів й амортизується до досягнення ліквідаційної вартості.

Починаючи з 01.01.2015 р. під час розрахунку амортизації основних засобів і нематеріальних активів, відповідно до п. 138.3 ПКУ, балансова вартість основних засобів і нематеріальних активів станом на 01 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року згідно зі ст.ст. 144–146 і 148 ПКУ в редакції, що діяла до 01.01.2015 р. (п. 11 підрозділу 4 р. XX ПКУ).

За новим порядком розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до П(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 і пп.пп. 138.3.2–138.3.4 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені П(С)БО, крім «виробничого» методу (пп. 138.3.1 ПКУ).

Водночас пп. 138.3.3 ПКУ встановлено мінімально допустимі строки амортизації основних засобів й інших необоротних активів, використання яких супроводжується такими правилами:

  • у разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у бухобліку менші, ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів й інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, установлені пп. 138.3.3 ПКУ;
  • у разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у бухобліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені ПКУ, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, установлені в бухгалтерському обліку.

Зважаючи на викладене вище, платник податку, який веде бухоблік відповідно до МСФЗ, при розрахунку амортизації згідно з п. 138.3 ПКУ повинен здійснювати нарахування амортизації основних засобів й інших необоротних активів, зокрема з урахуванням груп і мінімально допустимих строків корисного використання, визначених у пп. 138.3.3 ПКУ, і за методами нарахування амортизації, передбаченими П(С)БО 7 «Основні засоби», крім «виробничого» методу.

Таке роз’яснення податківці надали в листі ДФСУ від 09.12.2016 р. № 26763/6/99-99-15-02-02-15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»