Новини публікуються мовою оригіналу

Так, згідно з пп. 140.5.7 ПКУ фінрезультат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат із нарахування роялті в повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь, зокрема, нерезидентів, що зареєстровані в державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ.

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.

З метою нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є господарські операції, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний бухгалтерський дохід платника податків від будь-якої діяльності перевищує 50 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків із кожним контрагентом, визначений за правилами бухобліку, перевищує 5 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 ПКУ).

Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік (пп. 39.4.1 ПКУ).

Таким чином, оскільки вартісні критерії контрольованих операцій установлені в розрахунку на рік, рішення про незбільшення фінансового результату, згідно з пп. 140.5.7 ПКУ, приймається платником податків, який не здійснював контрольовані операції, лише за підсумками відповідного податкового (звітного) року.

Обґрунтування, що операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ, надається зазначеним вище платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки за звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату.

Таке роз’яснення податківці надали в листі ДФС від 02.12.2016 р. № 26133/6/99-99-15-02-02-15.

  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»