Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 09.12.2016 р. № 26705/6/99-99-15-02-02-15 повідомила: норми ПКУ не містять обмежень щодо періоду обрання співставних неконтрольованих операцій (до або після дати здійснення контрольованої операції, далі — КО).

Водночас рішення щодо визначення певного періоду (дати) для обрання зіставних неконтрольованих операцій має прийматись індивідуально за кожним окремим випадком проведення КО на підставі результатів порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій, включаючи всі економічно важливі елементи цих операцій, що мають істотний вплив на ціну.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»