Новини публікуються мовою оригіналу

На питання, за яких умов дозволяється вжиття терміна «знижка» або «розпродаж», Держслужбою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів видано лист від 20.09.2016 р. № 603-154-6/12440. В останньому, зокрема, роз’яснено: спільними ознаками, які є між зазначеними поняттями, є обмеженість у часі та зменшена ціна.

До того ж згідно із ч. 5 ст. 8 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж повинна містити відомості про місце, дату початку й закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.

Інших вимог до застосування термінів «знижка» або «зменшена ціна» та «розпродаж» законодавством України про захист прав споживачів і законодавством про рекламу не встановлено.

Додатково в листі наведено, що Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей, затверджене наказом Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 15.12.1999 р. № 149/300 (далі — Наказ № 149/300), із 9 березня 2016 року втратило чинність. Про це також повідомляло Мінекономрозвитку в листі від 19.09.2016 р. № 3631-04/30172-07. Замість Наказу № 149/300 застосовуються положення ПСБО 9 «Запаси», відповідно до якого запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Чиста вартість реалізації визначається за кожною одиницею запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва та збут.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»