Новини публікуються мовою оригіналу

Державна казначейська служба доводить до відома розпорядників й одержувачів бюджетних коштів інформацію щодо роботи в період завершення бюджетного 2016 року та на початку 2017 року.

З урахуванням вимог ст. 57 БКУ розпорядники й одержувачі бюджетних коштів зобов’язані залишки коштів загального та спеціального фондів державного й місцевих бюджетів перерахувати до відповідного бюджету так:

1. Із рахунків у національній валюті, відкритих в банках відповідно до законодавства безпосередньо на ім’я розпорядників/одержувачів коштів державного бюджету, станом на кінець операційного дня 28 грудня 2016 року (на підставі платіжних доручень власників рахунків) за такими платіжними реквізитами:

Одержувач — Державна казначейська служба України

Код за ЄДРПОУ — 37567646

Банк одержувача — Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку одержувача — 820172

РАХУНОК:

- ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД — № 31120000000001

спеціальний фонд — на рахунки, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 3124 «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою» Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, для обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів.

У полі «Призначення платежу» додатково зазначається «Стаття 57».

2. Залишки коштів із рахунків розпорядників/одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів (окрім власних надходжень), відкритих на їх ім’я в органах Казначейства за балансовими рахунками розділу 35 Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, станом на кінець операційного дня 29 грудня 2016 року списуються органами Казначейства.

30 грудня 2016 року — Казначейство не працює з клієнтами по забезпеченню видаткової частини бюджетів. Водночас органами Казначейства здійснюється погашення й обслуговування державного боргу в національній валюті, а також зараховуються надходження до бюджетів усіх рівнів.

У 2017 році першим робочим днем органів Казначейства є 3 січня. Органи Казначейства 03.01.2017 працюють без клієнтів.

Починаючи з 4 січня 2017 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»