Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 21.12.2016 р. № 991 затвердив порядок  формування та ведення реєстру контрактів, укладених із керівниками суб’єктів господарювання державного сектора економіки.

Міністерствам, іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності доручено забезпечити подання Мінекономрозвитку інформації щодо контрактів, укладених із керівниками суб’єктів господарювання державного сектора економіки, протягом 15-ти робочих днів із дати затвердження Мінекономрозвитку форми, за якою подається інформація для внесення відомостей до реєстру контрактів, укладених із керівниками суб’єктів господарювання державного сектора економіки, та подання надалі відповідної інформації.

Інформація подається суб’єктом управління щодо кожного суб’єкта господарювання та повинна містити такі відомості про суб’єкта господарювання, як:

  • найменування;
  • код згідно з ЄДРПОУ;
  • прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання;
  • умови, критерії, диференційовані показники й розміри посадового окладу та преміювання керівника суб’єкта господарювання;
  • строк дії контракту, укладеного з керівником зазначеного суб’єкта.

Відповідальність за достовірність, повноту й своєчасність подання інформації для внесення відомостей до реєстру покладається на суб’єктів управління, які її подають.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»