Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у підкатегорії 135.03 системи «ЗІР» повідомила: електронний сервіс «Управління ЕЦП» надає можливість керівнику вносити до системи подання документів в електронному вигляді інформацію щодо сертифікатів відповідальних осіб і самостійно визначати строк, на який відповідальній особі надається право підпису податкових документів (у межах строку дії сертифіката такої відповідальної особи). Також у повідомленні може бути надана інформація щодо нового сертифіката керівника (до спливу строку дії попереднього сертифіката) або бухгалтера.

Для формування та подання платниками інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді до автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» розроблено новий електронний формат Повідомлення за кодом J(F)1391102 (далі — Повідомлення).

До Повідомлення додаються сертифікати відповідальних осіб, зазначених у Повідомленні, і таке Повідомлення підписується ЕЦП цих відповідальних осіб. Сформоване Повідомлення обов’язково підписується ЕЦП керівника, сертифікат якого на момент отримання Повідомлення вже наявний у системі подання документів в електронному вигляді як діючий сертифікат керівника платника податків.

Усі реквізити Повідомлення обов’язкові для заповнення.

Процедура надіслання Повідомлення й інформування платника податків про його обробку аналогічна процедурі надсилання та обробки Договору про визнання електронних документів.

Зокрема про отримання Повідомлення контролюючим органом платнику податків надсилається перша квитанція.

Після обробки Повідомлення (строк обробки — до 6-ти годин) контролюючим органом надсилається друга квитанція, а далі ДФС приймає підписані вповноваженими особами платника податків податкові документи в порядку, визначеному законодавством.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»