Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 14.12.2016 р. № 974 затвердив підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, починаючи з 1 січня 2017 року.

А ось підвищення посадових окладів педагогічних працівників усіх інших закладів й установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюватиметься з 1 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів й установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.

Своєю чергою, було викладено в новій редакції підрозділ 2 розділу I додатка 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298:

Інші навчальні заклади й установи освіти

Керівні та педагогічні працівники

Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, технікумів і коледжів (в тому числі в структурі університетів, академій та інститутів), їх філій

14—18

Директор (завідувач) навчально-методичного закладу

15—18

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

15

Завідувач (директор): дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу

12—16

Керівник фізичного виховання

10—13

Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

11—13

Завідувач лабораторії технікумів і коледжів (у тому числі в структурі університетів, академій та інститутів)

11—13

Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики технікумів і коледжів (у тому числі в структурі університетів, академій та інститутів)

11—14

Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки

9—10

Учителі (усіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, педагог із професійного навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог

10—14

Асистент учителя-реабілітолога, асистент учителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним й інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі

10—12

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

14

Помічник директора з режиму, старший черговий із режиму, черговий із режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання

9—12

Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету

9—12

Керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор із туризму, акомпаніатор, старший вожатий

9—12

Перекладач-дактилолог

10

Методист університету, академії, інституту, методист зі складання кінопрограм

9—12

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»