Спеціалісти Міндоходів відзначають: обмеження щодо граничної суми готівкового розрахунку не поширюється на готівкові розрахунки, пов’язані з відрядженням працівника підприємства. При цьому зазначене обмеження в розмірі 10000 гривень поширюється на придбання таким працівником товарно-матеріальних цінностей протягом дня за рахунок коштів, виданих на відрядження. Такої позиції притримується Міндоходів у Єдиній базі податкових знань.

База для такого висновку ґрунтується на кількох твердженнях. Підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених постановою Правління НБУ (п. 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, далі — Положення № 637).

Щоправда, таке обмеження не поширюються на:

  • розрахунки підприємств (підприємців) із бюджетами та державними цільовими фондами;
  • добровільні пожертвування та благодійну допомогу;
  • використання коштів, виданих на відрядження.

Наразі граничну суму розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня установлено в розмірі 10000 грн (п. 1 постанови Правління НБУ «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р. № 210).

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) і фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»